четвъртък, 6 март 2008 г.

ListTV- удобен TV Guide

http://www.citycat.ru/tv/ListTV/

Линк за изтегляне:
с инсталатор / без инсталатор

Дали просто си почиваме или следим някой сериал, ние поставяме програмата на телевизията „на една ръка разстояние”, за да се ориентираме във все по-нарастващия информационен поток от канали и предавания. Обикновено това са средните страници на някой вестник, който публикува седмичната програма. Някои си купуват вестник дори само заради удобния TV Guide. Ако ни интересува нещо конкретно, хващаме маркера и почваме да подчертаваме.

С навлизането на интернет имаме и друга алтернатива – вече много от информационните портали публикуват седмичната програма. Можем да избираме по дни, тип на предаванията или телевизии. Можем да избираме дори и за определен часови пояс.

Предимствата на цифровата информация пред хартиената книжка са много – не ни затрупва с излишни хартии, не заема място, лесно можем да я редактираме и просто да изтрием това, което не ни интересува. Редактирането и обработването на информацията обаче отнема време и едва ли някой (освен ако не е телевизионен маниак) би се заел да го прави. Хартиеният носител има друго предимство – простотата на ползване, както и много по-добрата четивност (не са много хората, които биха предпочели електронната книга пред печатното издание). Тук на помощ идва безплатната програма ListTV.

ListTV съчетава предимствата и на двете форми на информация – цифровата и печатната.

За ВАС, бъдещи потребители на ListTV

ListTV притежава огромни възможности за филтриране на съдържанието, както и за удобно управление на програмата, чрез която гледате телевизия от TV tuner (поддържат се по-известните програми сред които ChrisTV, Fly2000TV, WinDVR и други). С ListTV може да разпечатате ВАША програма на телевизията.

Ще започна с инсталирането. Който и от двата инсталационни файла да изберете (с инсталатор или zip архив), няма да срещнете никакви трудности. Аз лично предпочитам втория начин (без инсталатор). Ако и вие предпочетете zip архива, единственото което трябва да направите, е да го разархивирате и да сложите разархивираните файлове в папка по ваш избор. След това, по ваше желание може да поставите кратък път към файла ListTV.exe на работния плот. С това инсталацията приключва. Програмата се стартира от файла ListTV.exe (логично, нали).

Другият метод е също толкова елементарен, като единствената разлика е, че след разархивирането и стартирането на файла „setup_listtv.exe” избирате език на инсталацията и приемате лицензното споразумение. При този метод програмата се инсталира по подразбиране в „C:\Program Files\ListTV”.Има още един съществен момент – инсталацията ви пита къде да се пазят настройките на програмата, както и къде да се съхраняват данните които се ползват. Имате три опции – в папката на програмата, в „Application Data” или в „My Documents”. Аз избирам да се съхраняват в папката, където е инсталирана програмата, защото това я прави на практика портативна и при последваща преинсталация на операционната система няма да ви се наложи да търсите къде се пазят всичките ви настройки, а спокойно можете просто да преместите и съхраните ListTV където желаете. Ако сте избрали да изтеглите zip файла на програмата без инсталатор, горната настройка може да я направите от менюто: Options -> General -> Save -> …
При следващият етап в инсталацията, можем да изберем дали програмата да създаде група в Start menu, препратка на работния плот, дали да създаде препратка на панела за Бързо стартиране (Quick Launch) и дали след приключване на инсталационния процес да се стартира програмата.
Въпреки удобството на българския интефейс, препоръчвам да изберете английски, за да избегнете евентуални проблеми с „маймунки”. Езика се избира от падащия списък в главното меню.

След приключване на инсталацията и стартиране на програмата, трябва да заредим програмата на телевизионните канали. ListTV поддържа зареждане на програмата от страницата на dir.bg - http://media.dir.bg/tv.phpЗа тази цел, трябва предварително да сме запазили страницата като HTML file на твърдия диск. На страницата с програмата избираме програмите, които ни интересуват, а от падащото меню вдясно избираме „Седмицата от.. до..”. След зареждане на програмата на избраните от нас телевизии, запазваме страницата като „HTML only” (ако сте с Internet Explorer) или HTML file (ако сте с OPERA). Следва зареждането на запазения HTML файл в програмата. Това става от менюто „File -> Load”. Появява се прозорец, в който посочваме пътя до запазения HTML файл, както и типа на файла (в нашия случай, това ще е dir.bg (Bulgaria). Кодовата таблица я оставете на „Autodetect” или на Win1251.

Вече имаме програмата на всички интересуващи ни телевизии в прозореца на ListTV, но ако спрем до тук, разликата от това, което виждаме в прозореца на браузъра на страницата на dir.bg, няма да е голяма. Силата на програмата се състои именно в това, че ни дава възможност да отсеем информацията, да я видим във възможно най-удобен за нас вид. За да ни е лесно да работим с ListTV, ще ви запозная с интерфейса.Интерфейсът на ListTV е семпъл и удобен, с много възможности за настройка според вашите вкусове и предпочитания. Най-отгоре е „Main menu” (Главно меню) на програмата. Всички функции на ListTV присъстват там. Под него е Toolbar („Лента с инструменти”) – там се намират всички по-главни бутони за бърз достъп до най-често употребяваните менюта. Под тулбара в дясно се намират филтрите – филтриране по тип, по рейтинг, по напомняне, по анонси. Точно под главното меню се намира главния прозорец на програмата. Той се състои от три бутона най отгоре, с които избирате изгледа на основния прозорец. Имате възможност да изберете периода от време („Now” (”Сега”) и „On days of week” („По дни от седмицата”) или „By channels” („По канали”) да се показват телевизиите. По подразбиране е избран „Now”, при което под него има падащо меню с дните от седмицата и прозорче с часа. На същия ред, вдясно, има две кутийки – ако дясната е отметната, се показва скала, с която определяте до кой час да се показват предаванията, ако обаче не е, с лявата може да скриете всички предавания, които не са активни. Падащото меню с дните от седмицата няма да е активно, ако е чекната кутийката „Now” вляво от него. Главният прозорец е разграфен на 10 части. С десен клик може да изберете кои части да се показват. Подредени са както следва: 1. „Remind!”(Напомни ми!); 2. „Rating”(Рейтинг); 3. „Type”(Тип); 4. „Announcement”(Анонс); 5. „Channel”(Канал); 6. „From”(От); 7. „To”(До); 8. „Duration”(Продължителност); 9. „Before end”(До края) и 10. „Telecasts”(Предавания). Спокойно можете да скриете графа „Announcement”, тъй като телевизионната програма на dir.bg не дава анонси.След като се запознахме с изгледа, е време да преминем към настройките на ListTV. Нека започнем с общите настройки - Main menu: Options -> General. Изскача прозорец, удобно разделен на две – в лявата част се намират бутони, с основните части на общите настройки. Първия бутон е „View” („Външен вид”). Тук всичко е въпрос на вкус, но все пак едно от подменютата ще подобри общия вид на главния прозорец – подменюто за избиране на фон. Аз съм си избрал градиент между светло оранжев и бял. Вторият бутон за настройките е „Show” („Покажи”). От открилото се подменю имате възможност да изберете кои части от интерфейса на програмата да се виждат. Третият бутон „For want of start” (При стартиране) е за настройките при стартиране на програмата. Аз съм сложил отметки на „Not show splash-screen” („Не показвай заставката”) и на „Window -> Minimize” („Прозорец -> Намали”). Бутонът „Time” („Време”) е за различните настройки, свързани с времето на показване на предаванията в основния прозорец на програмата: начало и край, времеви диапазон, и дали времето на започване на следващото предаване да определя края на настоящето. От подменютата на бутона „Reminder” („Напомняне”) можете да ограничите времето на напомняне, да настроите звук, да се показва или не напомнящ прозорец, колко време преди началото на предаване ListTV да ви напомни. За бутона „Save” („Съхрани”) вече стана дума – от подменютата може да изберете къде да се съхраняват настройките и данните на програмата. От последния, седми бутон, зависи поведението на програмата при натискане на „Exit” („Изход”), показването в systray, може ли да се стартира повече от едно копие на ListTV, дали да се зарежда с Windows.След като сме настроили външния вид на програмата, ще настроим начина на зареждане на телевизионните програми в ListTV. Това ще направим от „Main menu: Options -> Data loading options” („ Главно меню: Настройки -> Настройки (зареждане на данните)”. В открилия се прозорец от лявата страна е списък на източниците, от които можем да заредим телевизионните програми. Аз съм махнал отметките пред всички, с изключение на dir.bg. Ако искате да се улесните при следващото зареждане на данни в програмата, при маркиран Dir.bg (Bulgaria) от дясната страна на прозореца, от контекстното меню „Folder for loading:” („Каталог за зареждане:”), може да изберете папка, от която да се зарежда HTML файла на dir.bg. Допълнително ще ви улесни, ако изберете „Automatic, when click the button ”Load” („При натискане на бутон „Зареди”).Основната полза от програмата е във филтрирането на предаванията. Най-лесно това става от основния прозорец. При натискането на десния бутон на мишката върху предаване, се открива контекстно меню, от което можем да го добавим в „Любими”. При това се открива нов прозорец, в който можем да уточним кои думи да се включват във филтъра, напомняне и рейтинг на предаването.По подразбиране програмата разполага с пет рейтинга, но винаги можете да добавите свои от „Main menu: Options -> Ratings setup” („Главно меню: Настройки -> Настройка на рейтинга”). Например, може да маркираме всички тези предавания и сериали които не искаме да гледаме, с рейтинг „Може да се гледа”.Сега остава да натиснем бутона за филтрите (по-точно бутона „Filtration on a rating” („Филтриране по рейтинг”) и да натиснем този филтър, който искаме да включим. В нашият пример, ако натиснем на филтър „Може да се гледа”, всички програми, които са маркирани с него, няма да се виждат в основния прозорец на програмата.

Другият филтър, с който разполага програмата, е филтърът за типа на предаванията. Има 32 типа – от „Художествен филм” до „Еротика”. Подобно на филтрите за рейтинг и филтрите за тип на предаванията могат да се редактират от главното меню.За тези, които имат TV тунери на компютрите си, ListTV им дава възможност да ги управляват посредством интерфейса на програмата. За да определите програмата която ползвате за гледане на телевизия, от „Main menu: TV-tuner options” („Главно меню: Настройка на ТВ тунера”), натиснете бутона ”Determine” („Определи”) и кликнете с левия бутон на мишката на програмата на ТВ тунера.Сега остава от „Channels options” („Настройки на каналите”) да определите номера на всеки един канал (номера трябва да съответства на съответния номер на програмата на ТВ тунера).

За всички, които все още предпочитат хартиения носител на информация, е предвидена възможността да разпечатате собствен TV Guide.Програмата разполага с изключително много възможности за настройка на това, което ще се принтира. Отново можете да ползвате филтрите за рейтинг и тип на предаванията, филтриране по дни и по канали. Можете да филтрирате и часовия обхват на предаванията. В диалоговия прозорец на начина на принтиране имате възможност да решите дали да се отпечатат всички канали за един ден или да се отпечатат всички дни за един канал, дали всеки ден да е на отделна страница, да сложите градиент и рамка, количество на колоните и много други.

Надявам се, че съм успял да ви представя тази малка, безплатна програма, която обаче крие много възможности.

Все программы ТВ на вашем компьютере.

Няма коментари: